Tele Pazarlama Konuşma Metni (Script)


Tele Pazarlama Konuşma Metni (Script)

Şirketimizde herproje başladığında önce ürün eğitimi ve sonrasında satış eğitimi alıyoroluyoruz. Buraya kadar her şey normal gözüküyor. Bu aşamadan sonra ürününsatışını yapacak ekibimize yol gösterecek bir konuşma metnine ihtiyacımızoluyor. Konuşma metnimizi hazırlarken dikkat etmemiz gereken bazı püf
noktalarıvar, bunlar tıpkı bir kompozisyonda olması gereken Giriş, Gelişme ve Sonuç aşamaları.

Giriş aşaması:
Günün selamı ile başlayan ve kendimizi anlatan ve uygunluk durumu ölçen kısa bir yazı olmalı. Sonrasında bizim ilk reklamımızı yapacak kısada olsa ürün ya da hizmetimizle ilgili kısa bir bilgilendirme yapılmalı. Unutmayın bunların hepsini kısa sürede yapıyor olmamız gerekiyor. Bu nedenle kurduğumuz cümleler kısa ve anlaşılır olmalı.

Gelişme aşaması:
Uygunluk durumunu kontrol ettiğimiz müşteriye artık ürünümüz ile ilgili bilgiler vermeye başlamalıyız. Burada kuracağımız cümlelerin sonrasında müşteride ilgi uyandırmak için birkaç küçük soru sorabiliriz. Aldığımız cevaplardan sonra konuyu geliştirebilir yani ürünün ve ya hizmetin olumlu yönlerini aktarabiliriz. Burada sorulan soruların tabi ki sizin tarafınızdan önceden seçilmiş sorular olması ve cevaplarının hazır olması gerekir aksi durumda müşteri temsilcisi beklenmedik bir cevap ile karşılaştığında sorun yaşayabilir. Önceden hazırlanan sorularda aldığımız cevaplara göre sonuç aşamasına geçebilir ya da sunumuza devam edebiliriz.

Sonuç aşaması:
Bu aşama tamamen gelişme aşaması ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Gelişme aşamasında aldığınız olumlu cevaplar sonrasında doğrudan sonuç aşamasına geçer ve gereken bilgileri isteyebilirsiniz. Giriş Bölümü Özellikleri:
  •         Kısa ve ilgi çekici bir cümle olmalıdır.
  •          Bağlayıcı öğelerle başlamamalıdır. (Çünkü,Mesela gibi...)
  •          Görüşmede ele alınacak konuyu tanıtmalıdır.
  •          Tanımlama, açıklama, soru cümlesi biçiminde kurulabilir.

Gelişme Bölümü Özellikleri:

  • Hizmet ve ya ürünü açıklayan, ürünün ortaya çıkmasına katkıda bulunan yardımcı ürün ve ya hizmetleri içerir.
  • Bunun için de örneklerden benzerliklerden,karşıtlıklardan, prestij, tanık göstermelerden yararlanılır.
  • Ayrıntılar, gelişme cümlelerinde birbirini tamamlayarak, birbirine, bağlayıcı öğelerle bağlanarak sıralanır.
  • Gelişme bölümündeki anlatılanlardan her biri,dil ve düşünce yönünden kendisinden önceki ve sonraki ile bağlıdır.

 Sonuç Bölümü Özellikleri:
  • Sonuç bölümü, geliştirilen konunun açıklandığı,amaçlanan sonuca ulaştırıldığı, konunun bir yargıya bağlandığı bölümdür.
  • Kısa bir biçimde kurulan bu bölüm, toparlayıcı ve özet niteliğinde olan bağlayıcı öğelerle başlayabilir.


Teşekkürler.